Spotkanie- Prawo medyczne w przypadkach. Stany nagłe. Komunikuj się skutecznie

GŁÓWNA BIBLIOTEKA LEKARSKA w Warszawie zaprasza na spotkanie z prawnikiem mec. Radosławem Tymińskim i psychologiem Jackiem Mroczkiem.

Temat spotkania: PRAWO MEDYCZNE W PRZYPADKACH.  STANY NAGŁE. KOMUNIKUJ SIĘ SKUTECZNIE
Data:  29.05.2023  godz. 18.00
Miejsce:  Główna Biblioteka Lekarska, ul. Chocimska 22, Warszawa
Wstęp wolny

Spotkanie i rozmowa z autorami „Prawo medyczne w przypadkach”, „Stany nagłe niemedyczne”  o tym jak w trudnej sytuacji zagrożenia życia, pod presją czasu, pacjenta lub jego rodziny, w stresie opanować emocje, postępować zgodnie z prawem i komunikować się z zrozpaczoną, czy odmawiającą zgody na zabieg osobą.

DR HAB. RADOSŁAW TYMIŃSKI – radca prawny,  wykładowca prawa medycznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Sekretarz Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie. Jest autorem kilku książek oraz ponad 150 publikacji naukowych i dydaktycznych w zakresie prawa medycznego. Współpracuje z Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych, Izbami Pielęgniarek i Położnych, Samorządem Lekarskim. Zajmuje się obroną lekarzy w sprawach sądowych.

JACEK MROCZEK – psycholog, dziennikarz, specjalista ds. komunikacji kryzysowej, wykładowca, współautor „Prawo medyczne w przypadkach” oraz „Stany nagłe niemedyczne.” Autor „Gra słów ‒ sztuka prezentacji i autoprezentacji”, „Ja, ty, on” oraz książek dla dzieci.

https://www.gbl.waw.pl/articles/psychologia-i-prawo-w-medycynie