Pracownicy

Intranet dla pracowników Uczelni- link


KIF- Bezpłatne szkolenia dla Fizjoterapeutów 

Bezpłatne szkolenia z KIF przeznaczone dla fizjoterapeutów (również dla tegorocznych absolwentów)- warunkiem jest posiadanie prawa wykonywania zawodu

Ulotka

Jak wziąć udział w szkoleniu 


Ruszyły zapisy na XVII Ogólnokrajową Konferencję Naukową: Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój

Konferencja odbędzie się 22 maja 2023 w Lublinie oraz on-line w tym samym czasie.
Każdy uczestnik może zaprezentować referat lub plakat, opublikować streszczenie swojego wystąpienia, oraz ma również prawo opublikowania dwóch rozdziałów w monografiach w języku polskim lub angielskim. Konferencja ta jest również doskonałą okazją do wymiany poglądów oraz do zdobycia doświadczenia. 
 
Szczegóły można znaleźć w załączniku poniżej oraz pod adresem: www.mlodzinaukowcy.com 

Komunikaty nr. 1

 
Poprzednie edycje zgromadziły tysiące uczestników z wielu renomowanych uczelni krajowych, instytutów i centrów badawczych. Zaprezentowali oni tysiące referatów i plakatów, których jakość była na bardzo wysokim poziomie, a dyskusje po prelekcjach były niezwykle ożywione będąc swoistym egzaminem dla ich autorów. Na bazie wygłoszonych referatów powstał cykl zwięzłych tematycznie monografii, w których swoje prace opisali zarówno studenci studiów doktoranckich jak i ich najmłodsi absolwenci, którzy uzyskali już stopień doktora.