Projekty naukowe

Pracownicy Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego prowadzą aktywną działalność naukową w zakresie nauk medycznych i stomatologii.
Obecnie na wydziale prowadzonych jest 16 projektów na łączną kwotę prawie 30 mln zł.


Projekty naukowo-badawcze realizowane na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym WUM to:
 

Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo rapamycyny w lekoopornej padaczce związanej ze stwardnieniem guzowatym” - kierownik projektu prof. dr hab. Sergiusz Jóźwiak, Klinika Neurologii Dziecięcej, 2020/ABM/01/00054„openCARDIO - bank otwartych danych naukowych nt. diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia” - kierownik projektu prof. dr hab. Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej, POPC.02.03.01-00-0102/19-00


„Randomizowane badanie kliniczne kontrolowane placebo, prowadzone metodą podwójnie ślepej i podwójnie pozorowanej próby, oceniające skuteczność, tolerancję i bezpieczeństwo leczenia wigabatryną w stosunku do leczenia rapamycyną jako terapii”, kierownik projektu prof. dr hab. Sergiusz Jóźwiak, Klinika Neurologii Dziecięcej, 2019/ABM/01/0034-00


"Badanie kliniczne z randomizacją, z podwójnie ślepą próbą kontrolowaną placebo, w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa fumaranu dimetylu w pemfigoidzie”, kierownik projektu prof. dr hab. Cezary Kowalewski, Klinika Dermatologii, Immunodermatologii i Wenerologii, ERA-NET-E-Rare-3/II/DPem/07/2019


„Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR (akronim: EPIMARKER)”, kierownik projektu prof. dr hab. Sergiusz Jóźwiak , Klinika Neurologii Dziecięcej, STRATEGMED3/306306/4/NCBR/2017


„Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” - kierownik projektu prof. dr hab. Cezary Kowalewski, Klinika Dermatologii, Immunodermatologii i Wenerologii, STRATEGMED2/269807/14/NCBR/2015


„EXPLORE ME - Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych” – kierownik projektu dr Paweł Zawadzki (Kierownik zadania 10), Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii, STRATEGMED1/235773/19/NCBR/2016


„Edukacja, promocja, profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców” – kierownik projektu prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk, Zakład Stomatologii Dziecięcej, 6/SPPW/KIK/33


„Znaczenie GDF-15 w patomechanizmie ostrej prawokomorowej niewydolności serca badanej w modelu ostrej zatorowości płucnej” – kierownik projektu dr Marta Skowrońska, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej, UMO-2017/27/N/NZ5/01386


„Rola piezolitów i osmolitów w układzie krążenia w zdrowiu i chorobie” - kierownik projektu prof. dr hab. Marcin Ufnal, Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej, UMO-2018/31/B/NZ5/00038


„Wpływ kwasu indolo-3-propionowego, bakteryjnego metabolitu tryptofanu, na układ krążenia u szczurów” – kierownik projektu, lek. Piotr Michał Konopelski, Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej, UMO-2019/35/N/NZ4/01111


„(TNT-CVD) Trimetyloamina jako toksyna w chorobach układu krążenia” - kierownik projektu prof. dr hab. Marcin Ufnal, Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej, UMO-2020/37/B/NZ5/00366


WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - ZADANIE 8 (Wprowadzenie nowego kursu (fakultetu) przygotowującego do zajęć klinicznych, opartego na rozwiązaniach VR, dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego)” – kierownik projektu dr Antonina Doroszewska, Kierownik zadania 8 - prof. Leopold Wagner z Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej, POWR.03.05.00-00-Z088/17-00


„TIME 2 MUW doskonałość dydaktyczna szansą rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - ZADANIE 5 (Przygotowanie i wdrożenie zajęć dydaktycznych na kierunku lekarsko-dentystycznym z wykorzystaniem urządzeń i aplikacji rozszerzonej rzeczywistości)” - kierownik zadania 5: dr Piotr Regulski, dr Małgorzata Ponto-Wolska, dr hab. Anna Turska-Szybka, Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej; Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej; Zakład Stomatologii Dziecięcej, POWR.03.05.00-00-Z040/18-00


„WUM for WUM Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza  - ZADANIE 4 (Przygotowanie i przeprowadzenie pilotażowego egzaminu OSCE na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym i Wydziale Farmaceutycznym)” – kierownik zadania 4 WLS- prof. Leopold Wagner, dr hab. Dominika Gawlak, Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej, Katedra Protetyki Stomatologicznej, POWR.03.05.00-00-ZR51/18-00