VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stomatologii Dziecięcej

Ruszyły zapisy na VIII Konferencję Naukowo – Szkoleniową Stomatologii Dziecięcej. Wydarzenie organizowane jest przez Zakład Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej we współpracy z Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie i Komisją ds. Lekarzy Dentystów ORL w Warszawie. Honorowy patronat and konferencją objął JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong.

Konferencja odbędzie się w Warszawie, w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
przy ul. Księcia Trojdena 2a oraz Uniwersyteckim Centrum Stomatologii WUM, ul. Binieckiego 6.

29 września 2023 r. (warsztaty) tylko dla uczestników części wykładowej
30 września 2023 r. (wykłady + warsztaty)

Szczegółowe informacje i program dostępne pod linkiem

Link do zapisów: https://izba-lekarska.pl/aktualnosci-stomatologiczne/viii-konferencja-naukowo-szkoleniowa-stomatologii-dzieciecej/

prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk - Zaproszenie na Konferencję