Kontakt - kierunek lekarsko-dentystyczny

Sprawy studentów I, II rok:

Patrycja Smolińska
Uniwersyteckie Centrum Stomatologii (UCS)
ul. Binieckiego 6, IV piętro
02-097 Warszawa
pokój 5.44

e-mail: patrycja.smolinska@wum.edu.pl
tel.: (022) 57 20 270

Sprawy studentów III, IV rok:

mgr Anna Galas-Paterka
Uniwersyteckie Centrum Stomatologii (UCS)
ul. Binieckiego 6, IV piętro
02-097 Warszawa
pokój 5.44

e-mail: anna.galas-paterka@wum.edu.pl
tel.: (022) 57 20 274

Sprawy studentów V rok
Zaświadczenia ZUS:

mgr Barbara Klos
Uniwersyteckie Centrum Stomatologii (UCS)
ul. Binieckiego 6, IV piętro
02-097 Warszawa
pokój 5.44

tel.: (022) 57 20 245
e-mail: barbara.klos@wum.edu.pl

PLANY STUDIÓW:

lekarsko-dentystyczny
Ilona Różycka
pokój nr 5.34
tel.: (022) 57 20 159
e-mail: ilona.rozycka@wum.edu.pl