Kontakt - kierunek techniki dentystyczne

Sprawy studentów kierunków:
- techniki dentystyczne
- higiena stomatologiczna

mgr Paulina Najdziak
Uniwersyteckie Centrum Stomatologii (UCS)
ul. Binieckiego 6, IV piętro
02-097 Warszawa
pokój 5.44

e-mail: paulina.najdziak@wum.edu.pl
tel.: tel.: (022) 57 20 270

PLANY STUDIÓW:
Techniki Dentystyczne

mgr Dorota Koncewicz
pokój nr 5.33
tel.: (022) 57 20 512
e-mail: dorota.koncewicz@wum.edu.pl