Kontakt - kierunek higiena stomatologiczna

Sprawy studentów kierunków:
- higiena stomatologiczna
- techniki dentystyczne


mgr Paulina Najdziak
Uniwersyteckie Centrum Stomatologii (UCS)
ul. Binieckiego 6, IV piętro
02-097 Warszawa
pokój 5.48

e-mail: paulina.najdziak@wum.edu.pl
tel.: tel.: (022) 57 20 239

PLANY STUDIÓW:
higiena stomatologiczna
Katarzyna Kowalska
pokój nr 5.34
tel.: (022) 57 20 604
e-mail: katarzyna.kowalska1@wum.edu.pl