Rada Pedagogiczna - higiena stomatologiczna

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

Kierunek higiena stomatologiczna: 
•    I, II, III rok - dr n. med. Marcin Aluchna, e-mail: marcin.aluchna@wum.edu.pl