Rada Pedagogiczna - techniki dentystyczne

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 


Kierunek techniki dentystyczne:
•    I, II, III rok - dr n. med. Małgorzata Ponto-Wolska, e-mail: malgorzata.ponto-wolska@wum.edu.pl