Rada Pedagogiczna - audiofonologia z protetyką słuchu

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

Kierunek audiofonologia z protetyką słuchu:
•    I, II, III rok - mgr Agnieszka Pastuszka, e-mail: agnieszka.pastuszka@wum.edu.pl