Studenckie Koła Naukowe WLS

SKN „le fort”
przy: Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii
opiekun - dr n. med. Zygmunt Stopa
przewodniczący - Stanisław Pawlak
kontakt: https://www.facebook.com/sknlefort/


SKN Chirurgii Stomatologicznej
przy Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej
opiekun - lek. dent. Michał Oszwałdowski
przewodniczący - Wojciech Poniewierski
https://www.facebook.com/sknchirurgiastomatologiczna.wum


SKN przy Katedrze Protetyki Stomatologicznej WUM
opiekun - dr n. med. Kamila Wróbel - Bednarz
przewodniczący - Agata Walczyk


SKN „ZATOR”
Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby 
opiekun - dr hab. n. med. Piotr Bienias
przewodniczący - Justyna Janicka 
kontakt: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057608853314


SKN Periodontologii WUM
przy Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia
opiekun - dr n. med. Andrzej Miśkiewicz
przewodniczący - Karolina Świderska
kontakt: https://m.facebook.com/SKNPeriodontologiiWUM/


Studenckie Koło Naukowe Przy Zakładzie Ortodoncji
opiekun - dr n. med. Magdalena Marczyńska - Stolarek


SKN przy Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej
opiekun - dr n. med. Łukasz Zadrożny
przewodniczący - Marta Czajkowska


SKN Stomatologii Dziecięcej
przy Zakładzie Stomatologii Dziecięcej
opiekun - dr hab. n. med. Anna Turska-Szybka
przewodniczący - Viktoriia Pukhalska
kontakt: https://www.facebook.com/SKNstomatologiadziecieca/


SKN Stomatologii Zachowawczej
przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej
opiekun - dr n. med. Ewa Rusyan


SKN ALARA
przy Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
opiekun - prof. dr hab. n. med. Kazimierz Szopiński
przewodniczący - Marta Krzyczkowska
kontakt: https://www.facebook.com/sknradiologiastomatologiczna.wum


SKN Otorynolaryngologii przy Klinice Otorynolaryngologii Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
opiekun - dr n. med. Eliza Brożek-Mądry
przewodniczący - Zuzanna Steć


SKN Stomatologii Zintegrowanej
przy Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej
opiekun - dr n. med. Katarzyna Brus - Sawczuk
przewodniczący - Bartosz Skowronek
kontakt: https://www.facebook.com/zintegrowanawum/


SKN Przy Zakładzie Mikrobiologii Stomatologicznej WUM
opiekun - dr hab. n. med. Marta Wróblewska


SKN Neurologii Dziecięcej
przy Klinice Neurologii Dziecięcej
opiekun - dr n. med. Małgorzata Bilska
przewodniczący - Zofia Oborska


SKN przy Zakładzie Higieny Stomatologicznej
dr hab. n. med. Małgorzata Nędzi-Góra


SKN Kardiologii Eksperymentalnej
przy Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej
opiekun - prof. dr hab. n. med. Marcin Ufnal


SKN przy Klinice Dermatologii i Immunodermatologii


SKN Fizjoterapii
przy Zakładzie Rehabilitacji
opiekun - dr n. o zdr. Anna Daniluk
przewodnicząca - Marta Kijo
kontakt: https://www.facebook.com/sknfizjoterapiiwum/


SKN Rehabilitacji Klinicznej i Biomechaniki
https://www.facebook.com/SKNRehabilitacjiKlinicznejiBiomechanikiWUM/


SKN Fizjoterapii w Kardiologii
kontakt: http://stn.wum.edu.pl/kola-naukowe/skn-kliniki-kardiologii-oddzialu-fiz…