Rozliczenie studentów V roku

ZASADY DOTYCZĄCE ZAKOŃCZENIA STUDIÓW KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY:

 

Dokumenty do złożenia po zakończonej sesji :

1. ANKIETA OSIĄGNIĘĆ  STUDENTA – Student w Wirtualnym Dziekanacie wpisuje swoje osiągniecia (jeśli je posiada), a Dziekanat akceptuje taki wpis na podstawie dostarczonych przez studenta  oryginałów dokumentów – do 15.06.2023 r.

Niezależnie czy student posiada/ nie posiada osiągnięcia naukowe składa do dziekanatu podpisaną ankietę w wersji papierowej!

 

2. KARTA OBIEGOWA JEST DOSTĘPNA w WIRTUALNEJ UCZELNI. Rozliczenie następuje w formie elektronicznej, a nie papierowej. Każdy student w sprawie rozliczenia karty obiegowej

Powinien wysłać maila z prośbą o rozliczenie obiegówki do poniższych jednostek :

• Biblioteka Główna  e-mail:

     kartaobiegowa.bg@wum.edu.pl

• Biuro Świadczenia dla Studenta e-mail:

     magdalena.piechnik@wum.edu.pl 

• Domy studenckie  e-mail:

     DS1- barbara.mleczko@wum.edu.pl lub anna.lapkiewicz@wum.edu.pl

     DS2 oraz DS2 Bis- monika.baranska@wum.edu.pl lub agnieszka.milaniuk@wum.edu.pl

 

3. DOWÓD WPŁATY ZA DYPLOM : 60zł – potwierdzenie opłaty proszę przesłać na e- maila lub dostarczyć osobiście do dziekanatu do 15.06.2023 r.