Plan sesji dla kierunku logopedia ogólna i kliniczna 2022/2023

plan SESJI ZIMOWEJ dla studentów studiów I oraz II stopnia
aktualizacja 21.12.2022
sesja egzaminacyjna


plan SESJI LETNIEJ dla studentów studiów I oraz II stopnia
aktualizacja 12.04.2023
sesja egzaminacyjna