Plan sesji dla kierunku logopedia ogólna i kliniczna 2023/2024

Plan SESJI ZIMOWEJ dla studentów studiów I oraz II stopnia

sesja egzaminacyjna (aktualizacja 05.12.2023)


Plan SESJI LETNIEJ dla studentów studiów I oraz II stopnia

sesja egzaminacyjna (aktualizacja 08.04.2024)