Kontakt - kierunek elektroradiologia

Sprawy studentów kierunków:
- elektroradiologia
- audiofonologia z protetyką słuchu

Magdalena Kwiecińska
Uniwersyteckie Centrum Stomatologii (UCS)
ul. Binieckiego 6, IV piętro
02-097 Warszawa
pokój 5.48

e-mail: magdalena.kwiecinska@wum.edu.pl
tel.: tel.: (022) 57 20 548

PLANY STUDIÓW:
elektroradiologia
Katarzyna Kowalska
pokój nr 5.34
tel.: (022) 57 20 604
e-mail: katarzyna.kowalska1@wum.edu.pl