Kontakt - kierunek fizjoterapia

Sprawy studentów II, III, IV rok studia jednolite magisterskie:

mgr Aneta Czuba 
Uniwersyteckie Centrum Stomatologii (UCS)
ul. Binieckiego 6, IV piętro
02-097 Warszawa
pokój 5.51

tel.: (022) 57 20 514
e-mail: aneta.czuba@wum.edu.pl

 

Sprawy studentów I, V rok studia jednolite magisterskie:

Monika Banaszek
Uniwersyteckie Centrum Stomatologii (UCS)
ul. Binieckiego 6, IV piętro
02-097 Warszawa
pokój 5.51
tel.: (022) 57 20 682
e-mail: monika.banaszek@wum.edu.pl

PLANY STUDIÓW:

fizjoterapia
mgr Dorota Koncewicz
pokój nr 5.43
tel.: (022) 57 20 512
e-mail: dorota.koncewicz@wum.edu.pl

Kamila Wójtowicz
pokój nr 5.43
tel.: (022) 57 20 745
e-mail: kamila.wójtowicz@wum.edu.pl