Inne sprawy

Sprawy finansowe Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego:

Karolina Arkita
pokój nr. 5.45
tel.: (022) 57 20 238
e-mail: karolina.arkita@wum.edu.pl

 

Świadczenia dla studentów:

mgr Magdalena Piechnik
pokój nr 5.50
tel.: (022) 57 20 813
e-mail: magdalena.piechnik@wum.edu.pl

Nostryfikacje dyplomu lekarza dentysty:

mgr Aneta Grzeszkowska-Bakun
pokój nr 5.33
tel.: (022) 57 20 213
e-mail: nostryfikacjewls@wum.edu.pl