Współpraca międzynarodowa

Wydział podpisał umowy o współpracy z trzema instytucjami naukowymi.

  • King's College London
  • Faculty of Dental Medicine of the Iuliu Haţieganu University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca
  • School of Dental Medicine of the Unniversity of Pennsylvania

Obejmuje ona wymianę akademicką studentów i wykładowców, a także dzielenie się zasobami edukacyjnymi oraz realizację wspólnych projektów badawczych.