XII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Profesora Andrzeja Szczeklika