WYBORY DO RADY WYDZIAŁU

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 


Szanowni Państwo, Kierownicy Katedr, Klinik, Zakładów Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego,
 W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów członków Rady Wydziału spośród nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia doktora habilitowanego, uprzejmie proszę o przekazanie załączonej dokumentacji pracownikom Zakładu, w celu wybrania kandydatów na członków Rady Wydziału Lekarsko- Stomatologicznego.


W załączeniu przesyłamy:
 1. Regulamin Wyborów do Rady Wydziału, sporządzony wg Regulaminu Rady Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, obowiązującego od dnia 1 października 2022, zatwierdzonego przed Dziekana Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego.
2. Harmonogram Wyborów
3. Kartę zgłoszenia Kandydata wraz z załącznikiem
Jednocześnie informujmy, że na stronie Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego znajduje się zakładka - WYBORY DO RADY WYDZIAŁU , w której znajdują się wszystkie potrzebne informacje dotyczące wyborów.

KOMUIKAT

Wyniki wyborów Wydziału Lekarsko - Stomatologiczny WUM z dnia 15 grudnia 2022r

 

KOMUIKAT

Wyniki wyborów Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego WUM z dnia 12 grudnia 2022r

 

KOMUNIKAT O DRUGIM TERMINIE WYBORÓW

Szanowni Państwo,
W związku z tym, iż w przeprowadzonym w dniu 12.12.2022 roku głosowaniu, dwóch kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, w dniu 15 grudnia w godzinach 8.00-15.00 odbędzie się drugi termin wyborów. Będą Państwo wybierać jednego spośród dwóch kandydatów. 
Prosimy o udział w głosowaniu.


W razie pytań prosimy o kontakt mailowy do Wydziałowej Komisji Wyborczej: 
izabela.struzycka@wum.edu.pl 
maciej.janiszewski@wum.edu.pl 

Z poważaniem
Przewodnicząca  Dr hab.n.med. Izabela Strużycka
Za-ca Przewodniczącej Dr n.med. Maciej Janiszewski
Wydziałowa Komisja Wyborcza