Ogłoszenia/ Kursy/ Szkolenia

KIF- Bezpłatne szkolenia dla Fizjoterapeutów 

Szkolenia przeznaczone dla fizjoterapeutów (również dla tegorocznych absolwentów)- warunkiem jest posiadanie prawa wykonywania zawodu

Ulotka

Jak wziąć udział w szkoleniu 


Konferencja naukowo-szkoleniowa

Studenckiego Koła Naukowego

,,Młoda Elektroradiologia’’

Rzeszów 18.03.2023 r.

Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować Państwa o zbliżającej się XI Ogólnopolskiej, Studenckiej Konferencji Naukowej „Młoda Elektroradiologia’’. Jest to kolejna odsłona tego corocznego spotkania, które tym razem odbędzie się w formie stacjonarnej. Miejscem obrad będzie Duża Aula w budynku A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Ogólnopolska Konferencja „Młoda Elektroradiologia” skierowana jest do kadry techników, licencjatów i magistrów elektroradiologii, inżynierów, fizyków medycznych, lekarzy specjalistów w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej, jak również studentów kierunku elektroradiologia i lekarski. W ramach Konferencji odbywają się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz sesje studenckie. Podczas wydarzenia uczestnicy mają okazję do podzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniami z zakresu radiologii oraz do zapoznania się z przeglądem prac naukowych.

Zapraszamy również do wzięcia udziału w konkursie. Prace mogą być zgłaszane       w następujących kategoriach:

 1. Wystąpienie ustne – praca oryginalna,
 2. Wystąpienie ustne – praca typu opis przypadku,
 3. Plakat – praca oryginalna,
 4. Plakat– praca typu opis przypadku.

 

Szczegóły oraz regulamin konkursu można znaleźć na naszym profilu na Facebooku https://www.facebook.com/skn.mloda.elektroradiologia  lub na stronie internetowej:

https://docs.google.com/document/d/1thotL9CNbQMrUezJzj4RDOhS6KsD5CxyubyBnjjr4jA/edit?fbclid=IwAR1ZBogqgIHoOhXMjCazggWwKN7p3VPNeGPrZMv5MKoiQ6mlb0vUC_yVeLc

W imieniu Komitetu Organizacyjnego pragniemy zapewnić, iż praktyką lat poprzednich  dołożymy wszelkich starań, aby czas tego naukowo-szkoleniowego spotkania był wypełniony treściami ważnymi dla naszego środowiska. Szczegółowy program wydarzenia jest dostępny na naszej stronie na Facebooku.
Zapraszamy do Rzeszowa!

Studenckie Koło Naukowe

,,Młoda Elektroradiologia’’


Konferencja Zachód-Wschód 2023

Konferencja Zachód-Wschód 2023 odbędzie się 19 maja 2023 roku.

Prosimy o zgłaszanie streszczeń na adres mailowy:  zachodwschod2023@wum.edu.pl

 

Zgłaszanie streszczeń

 • Termin nadsyłania streszczeń PRZEDŁUŻONY: 26.02.2023
 • Prace zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane.
 • Termin powiadomienia o przyjęciu lub odrzuceniu pracy: 17.03.2023
 • Streszczenia można zgłaszać wyłącznie mailowo na adres: zachodwschod2023@wum.edu.pl 
 • Streszczenie musi być przygotowane w języku polskim.
 • Streszczenie nie może być uprzednio opublikowane ani prezentowane.
 • Autor wskazuje formę prezentacji streszczenia (plakat lub prezentacja ustna), ostateczna forma prezentacji zostanie potwierdzona po decyzji recenzentów o kwalifikacji danego streszczenia.
 • Streszczenie musi zawierać:
  1. Tytuł
  2. Imiona i nazwiska wszystkich autorów
  3. Imię i nazwisko osoby prezentującej
  4. Formę prezentacji
  5. Afiliacja Autora/Współautora/Współautorów – proszę podać pełną oficjalną nazwę instytucji, z której pochodzi Autor i każdy ze Współautorów, miejscowość, kraj
  6. Treść streszczenia, która powinna obejmować podstawowe dane dotyczące badania: cel, metodykę, wyniki i wnioski (nie więcej niż 250 słów)
  7. Słowa kluczowe (maksymalnie 5 słów)
 • Każde zgłoszone streszczenie będzie oceniane przez Komitet Naukowy.
 • Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody wszystkich współautorów
 • Osoba wysyłająca streszczenia zostaje automatycznie wprowadzona jako osoba do korespondencji