Rada ds. Rozwoju Stomatologii przy Ministrze Zdrowia

Miło nam poinformować, że Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Pani prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk została przewodniczącą Rady ds. Rozwoju Stomatologii przy Ministrze Zdrowia

Pani Dziekan pełni również funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie stomatologii dziecięcej.

 

Rada jest organem pomocniczo-doradczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

W skład Rady wchodzą również przedstawiciele Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

Prof. dr hab. Renata Górska - konsultant krajowy w dziedzinie periodontologii,

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek - konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Do zadań Rady należy proponowanie rozwiązań i zgłaszanie postulatów w zakresie:

  1. kształcenia przeddyplomowego na kierunku lekarsko-dentystycznym;
  2. kształcenia przeddyplomowego w innych zawodach mających zastosowanie w stomatologii;
  3. kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia specjalizacyjnego i umiejętności przeznaczonych dla lekarzy dentystów;
  4. rozwoju zawodowego, w tym nabywania nowych kwalifikacji, przez przedstawicieli zawodów, o których mowa w pkt 2;
  5. zasad wykonywania zawodu lekarza dentysty oraz prowadzenia działalności leczniczej, w tym w szczególności praktyki zawodowej;
  6. zakresu i wyceny świadczeń finansowanych ze środków publicznych.