IX Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaprasza zainteresowanych opiekunów i członków studenckich kół naukowych do udziału w IX Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych. Sesja odbędzie się w dniach 7-9 grudnia 2023 r.

W ramach Sesji Studenckich Kół Naukowych będą odbywały się sekcje referatowe, które prowadzone będą w 7 blokach tematycznych:

-Architektury i Budownictwa,

-Chemiczny,

-Ekonomiczno-Prawny,

-Roślinno-Przyrodniczy,

-Techniczny,

-Zwierzęcy,

-Biomedyczny.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami. Prezentowane przez studentów prace będą ocenione prze Komisje Konkursowe. Streszczenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2023 r., wg wzoru zamieszczonego w Regulaminie IX Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Nadesłane streszczenia zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych.

Jedno Studenckie Koło Naukowe może przesłać maksymalnie trzy zgłoszenia. Szczegółowe informacje wraz z regulaminem Sesji dostępne będą od dnia 20 czerwca 2023 r. na stronie internetowej www.osskn.zut.edu.pl. Wszelkie pytania dotyczące sesji proszę przesyłać na adres e-mail: sesjazut@zut.edu.pl, lub telefonicznie pod niżej podanymi numerami telefonu:

-dr hab. inż. Paweł Nawrotek, prof. ZUT- Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego- tel. 91 449 67 10,

-mgr Ewelina Kurpiewska- Zastępca kierownika Działu ds. studenckich- tel. 91 449 45 93.