Wykład Profesora Uri Hangorsky

13 listopada 2023 r. w Auli Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii prof. Uri Hangorsky wygłosił wykład pt. Dental education in the UK.  

Wykład był przeznaczony dla studentów i dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prof. Hangorsky gościł u nas w ramach współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Uniwersytetem w Pensylwanii. Współorganizatorem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Stomatologiczne oddział w Warszawie. 

 

Uri Hangorsky, DDS, MS - Penn Dental Medicine

Profesor Hangorsky jest tymczasowym kierownikiem Katedry Periodontologii i prodziekanem do spraw studenckich, rekrutacji i programu PASS. Jako profesor kliniczny periodontologii uczy studentów drugiego roku stomatologii oraz prowadzi kursy periodontologiczne dla studentów PASS. Jest również byłym prodziekanem ds. akademickich w Penn Dental Medicine Uniwersytetu Pnesylwanii. Profesor Hangorsky kierował także rozwojem i był jednym z wykładowców, którzy prowadzili pierwszy otwarty kurs na uniwersyteckiej platformie Coursera, zaprezentowany w czerwcu 2015 roku. Aktywnie działa w różnych komitetach akademickich w Penn Dental Medicine, zasiada obecnie w komitecie ds. rozwoju studenckiego, komitecie doradczym dziekana i przewodniczy komitetowi ds. weryfikacji kompetencji. Jest także aktywnym członkiem American Academy of Periodontology, American Dental Association, OKU Honorary Fraternity, ADEA Policy and Research Advisory Committee i służy jako consultant oraz egzaminator CDCA (Commission Dental Competency Assessments), konsultant akredytacyjny CODA (Commission on Dental Accreditation), przedstawiciel edukacyjny ADEX (American Dental Exam).

- Tymczasowy kierownik Katedry Periodontologii, Wydział Stomatologii, Uniwersytet Pensylwanii, 2018 - obecnie

- Członek w Międzynarodowym Kolegium Dentystów

- Prodziekan ds. studenckich, rekrutacji i programu PASS, Wydział Stomatologii, Uniwersytet Pensylwanii, 2017- obecnie

- Prodziekan ds. akademickich, Wydział Stomatologii, Uniwersytet Pensylwanii, 2009-2017

- Dyrektor programu PASS, Wydział Stomatologii, Uniwersytet Pensylwanii, 2004-2017

- Prodziekan ds. klinicznych, Wydział Stomatologii, Uniwersytet Pensylwanii, 2004-2009

- Dyrektor programu kształcenia przeddyplomowego w zakresie periodontologii, Wydział Stomatologii, Uniwersytet Pensylwanii, 1998-2004

- Profesor, specjalizacja w dziedzinie periodontologii, 2002 - obecnie

- Profesor nadzwyczajny z zakresu periodontologii, Katedra Periodontologii, Wydział Stomatologii, Uniwersytet Pensylwanii, 1983-2002

- Dyrektor, Model A Pennsylvania Experiment, Wydział Stomatologii, Uniwersytet Pensylwanii, 1998-1982

- Adiunkt, Katedra Periodontologii, Wydział Stomatologii, Uniwersytet Pensylwanii, 1982-1983

- Adiunkt Periodontologii oraz Formy i Funkcji Układu Żucia, Wydział Stomatologii, Uniwersytet Pensylwanii, 1980-1982

- Adiunkt periodontologii; dyrektor ds. klinicznej edukacji studentów studiów licencjackich, Case Western University, Cleveland, Ohio, 1978-1980

- Nagroda Honorowego Absolwenta, Wydział Stomatologii, Uniwersytet Pensylwanii, 2011 r.

- Nagroda Rektora za wybitne osiągnięcia w nauczaniu, Uniwersytet Pensylwanii, 2002

- Nagroda za wybitne wyniki w nauczaniu periodontologii, Wydział Stomatologii, Uniwersytet Pensylwanii, 1991

- Wprowadzenie do Towarzystwa Honorowego OKU, 2001 r.

- Nagroda Josepha L. T. Appletona - Doskonałość w nauczaniu klinicznym, Wydział Stomatologii, Uniwersytet Pensylwanii, 1984 r.