Spotkanie ze specjalistami z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym mają zaszczyt zaprosić wszystkie osoby zainteresowane (pracowników Szpitala i Uczelni oraz studentów) na indywidualne konsultacje ze specjalistami.

Tematyka spotkań obejmie następujące zagadnienia:
• działalność gospodarcza i obowiązki przedsiębiorców wobec ZUS,
• wysokość składek w działalności gospodarczej, umowie o pracę oraz umowach cywilnoprawnych,
• ulgi dla przedsiębiorców w opłacaniu składek,
• emerytury i renty (w tym renta rodzinna dla studenta),
• elektroniczne zwolnienia lekarskie – certyfikat ZUS i aplikacja mobilna dla lekarza,
• funkcjonalność Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

W trakcie spotkanie będzie można założyć i potwierdzić profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Konsultacje odbędą się bez wcześniejszych zapisów.

Dyżury ekspertów będą miały miejsce, w godzinach 10.00-14.00:
• 17 stycznia 2024 r.-SKDJ, Hol Główny- parter- pawilon 20D
• 21 lutego 2024 r.-DSK, : Korytarz Wnęka- Pierwsze Piętro odcinek D-E