Zaproszenie na konferencję "Innowacyjne technologie w nowoczesnej stomatologii", w ramach XII Forum i Wystawy Stomatologicznej "MEDVIN: DENTISTRY 2024"

Poniżej publikujemy zaproszenie na konferencję naukową  z Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Iwano-Frankiwsu. Zachęcamy do udziału.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej "Innowacyjne technologie w nowoczesnej stomatologii", w ramach XII Forum i Wystawy Stomatologicznej "MEDVIN: DENTISTRY 2024", 22-23 marca 2024 r., Iwano-Frankiwsk.

W ramach konferencji zostanie opublikowany zbiór materiałów.

Formy uczestnictwa w konferencji:

  1. Prezentacja ustna;
  2. Publikacja abstraktów;
  3. Plakaty.

Struktura publikacji:

  • Tytuł;
  • Imię i nazwisko autora;
  • Nazwa instytucji, wydział.

Prace zgłaszane do udziału w konferencji nie mogą być wcześniej publikowane lub zgłaszane do publikacji w innych publikacjach.

Struktura pracy powinna odzwierciedlać cel badań, materiały i metody oraz uzyskane wyniki i wnioski.

Tekst pracy zostanie wydrukowany w edytorze MS Word, z marginesami 2 cm, 12 pkt, odstęp 1,0, czcionka Times New Roman, do 2 stron.

Wystawa stomatologiczna "MEDVIN: DENTISTRY 2024" odbędzie się w dniach 20-22 marca 2024 r. pod adresem: IFNMU, Kompleks Sportowy, ul. Tselevicha 34, Iwano-Frankiwsk.

Udział będzie oceniany w następujący sposób: obecność na konferencji - 10 punktów; prezentacja ustna - 30 punktów; plakat - 20 punktów.

Prace należy przesłać do 10 marca 2024 r. na adres e-mail ozhzinoviy@gmail.com, zozhogan@ifnmu.edu.ua.

 

Informacje kontaktowe:

Przewodniczącym komitetu organizacyjnego jest prof. Zinovii Ozhohan- Kierownik Stomatologii Protetycznej na Narodowym Uniwersytecie Medycznym w Iwano-Frankiwsu.

Adres:

2, Halytska Str., Ivano- Frankivsk, 76018

Numer telefonu: 067 7470746, 097 8005297