XVII Międzynarodowa Konferencja Zachód-Wschód

26 kwietnia br. Wydział Lekarsko-Stomatologiczny zorganizował 17tą edycję Międzynarodowej Konferencji Zachód-Wschód. Gospodarzem uroczystości była prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, dziekan WLS. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong.

Otwarcie konferencji poprowadziła prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, która powitała gości, a następnie poprosiła o zabranie głosu prof. Zbigniewa Gacionga, rektora uczelni oraz prof. Urszulę Demkow, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Na część naukową złożyły się trzy sesje wykładowe oraz sesja referatowa i plakatowa. Wśród wykładowców znaleźli się goście z zagranicy. Prof. Uri Hangorsky z Uniwersytetu w Pensylwanii, dr Matteo Basso z Uniwersytetu w Mediolanie oraz dr Zehra Yonel z Uniwersytetu w Birmingham. W trakcie sympozjum z wykładami na auli wystąpili również pracownicy naukowo-dydaktyczni naszej uczelni dr hab. Lidia Zawadzka-Głos z Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej, prof. Małgorzata Zadurska z Zakładu Ortodoncji, prof. Kazimierz Szopiński z Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, dr hab. Anna Hadamus, dr Zbigniew Wroński i dr hab. Dariusz Białoszewski z Zakładu Rehabilitacji, dr Antonina Doroszewska ze Studium Komunikacji Medycznej, dr hab. Joanna Peradzyńska z Zakładu Epidemiologii i Biostatystyki. Wystąpił też Janusz Szulik z Towarzystwa Ubezpieczeń INTER POLSKA.

 

Współorganizatorem konferencji była Komisja ds. Lekarzy Dentystów i Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza oraz Polskie Towarzystwo Stomatologiczne.

 

Szczegółowa relacja z wydarzenia znajduje się pod linkiem https://www.wum.edu.pl/Konferencja-Zachod-Wschod-juz-po-raz-17ty-na-WUM