Jakość kształcenia

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia kadencja 2020-2024

Przewodnicząca:  dr hab. n. med. Izabela Strużycka 

Z-ca Przewodniczącej:  dr n. o zdr. Anna Obszyńska-Litwiniec

Członkowie:

- prof. dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa-Janicka
- dr hab. n. med. Marek Roik
- dr hab. n. med. Maciej Czerniuk
- lek. stom. Renata Lenkiewicz
- dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł
- dr n. med. Jakub Stolarski
- mgr Małgorzata Polit
- Dominika Domanowska (przedstawiciel studentów)


Powołanie Nr. APLS/002/001/2023 z dnia 11 stycznia 2023r.


Regulamin Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia WLS 


Polityka jakości kształcenia Wydziału 


Strategia poprawy jakości kształcenia na lata 2020-2024


Zarządzenie NR 46/2023 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 10 lutego 2023 r.


Raport samooceny- kierunek lekarsko-dentystyczny 2022/2023