Komisje wydziałowe

Komisja Rekrutacyjna dla kierunków prowadzonych w języku polskim:

przewodnicząca:
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek

sekretarz:
dr Waldemar Ćwirzeń

z-ca sekretarza:
lek. dent. Michał Makuch

członkowie:
lek. Maciej Trzaskowski
lek. dent. Aneta Zduniak
dr Marcin Adamiec
dr n. o zdr. Karolina Krzysztoń
mgr Magdalena Kwiecińska  
mgr Joanna Urbańska
lek. dent. Wiktoria Mól


Komisja Rekrutacyjna dla kierunków prowadzonych w języku angielskim:

przewodnicząca:
dr hab. n. med. Ewa Czochrowska

sekretarz:
dr n. med. Katarzyna Mańka-Malara

członkowie:
lek. stom. Stanisław Jalowski
lek. dent. Anna Pantelewicz
lek. stom. Katarzyna Widmańska-Grzywaczewska


Komisja Nostryfikacyjna kierunków dentystycznych:

przewodnicząca:
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

członkowie:
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska
prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk
prof. dr hab. Agnieszka Mielczarek
dr hab. n. med. Izabela Strużycka

 

Komisja Nostryfikacyjna kierunków medycznych:

przewodniczący:
dr n. med. Jakub Stolarski

członkowie:
dr n. o zdr. Anna Daniluk
dr n. med. Maria Teresa Płazińska
mgr  Agnieszka Pastuszka
mgr Małgorzata Polit 


Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia kadencja 2020-2024

Przewodnicząca:  dr hab. n. med. Izabela Strużycka 

Z-ca Przewodniczącej:  dr n. o zdr. Anna Obszyńska-Litwiniec

Członkowie:

- prof. dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa-Janicka
- dr hab. n. med. Marek Roik
- dr hab. n. med. Maciej Czerniuk
- lek. stom. Renata Lenkiewicz
- dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł
- dr n. med. Andrzej Ochal
- dr Daniel Malczewski
- Dominika Domanowska (przedstawiciel studentów)


Wydziałowa Komisja Wyborcza na kadencję 2020-2024

Przewodnicząca:  dr hab. n. med. Izabela Strużycka 

Z-ca Przewodniczącej:  dr n. med. Maciej Janiszewski

Członkowie:

- dr n. med. Krzysztof Wilk
- dr hab. n. med. Maciej Czerniuk
- dr n. o zdr. Karolina Zakrzewska