Praktyki - kierunek lekarsko-dentystyczny

Uwaga- Informujemy, że wnioski o wyrażenie zgody na odbywanie wakacyjnej praktyki studenckiej będą przyjmowane przez cały maj. 


Informacje dotyczące organizacji studenckich praktyk wakacyjnych na kierunku lekarsko-dentystycznym, rok I-IV

Wniosek


Zgodnie z Zarządzeniem 142/2020 Rektora WUM, za zgodą Dziekana dopuszcza się kierowanie na praktyki wakacyjne po przedstawieniu przez niego oświadczenia podmiotu leczniczego informującego o przyjęciu studenta i zapewnieniu bezpiecznych warunków jej odbywania stosownie do zagrożenia epidemicznego.


Program praktyk dla kierunku lekarsko-dentystycznego:

lekarsko-dentystyczny I rok

lekarsko-dentystyczny II rok

lekarsko-dentystyczny III rok

lekarsko-dentystyczny IV rok


Karta praktyk dla kierunku lekarsko-dentystycznego:

I rok - w zakresie organizacji ochrony zdrowia
I rok - w zakresie praktyki lekarskiej

II rok - w zakresie asysty lekarzowi - dentyście

III rok - lekarsko-dentystyczna w gabinecie stomatologicznym

IV rok - lekarsko-dentystyczna w gabinecie stomatologicznym


Regulamin studenckich praktyk zawodowych realizowanych przez studentów Wydziału Lekarsko Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Procedura Monitorowania Praktyk Na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym

Wymagania dotyczące placówki w której mogą być realizowane studenckie praktyki zawodowe w Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym WUM

Porozumienie w sprawie studenckich praktyk zawodowych

Procedura monitorowania studenckich praktyk zawodowych w Wydział Lekarsko-Stomatologiczny WUM

Protokół hospitacji placówki i sposobu realizacji praktyk w Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym WUM