Praktyki - kierunek techniki dentystyczne

UWAGA- Studenci, którzy chcą realizować praktyki w CM WUM przed złożeniem wniosku do Dziekanatu proszeni są o zapoznanie się z INFORMACJĄ DLA STUDENTÓW i zgodnie z wytycznymi o złożenie wniosku w sprawie odbycia praktyk studenckich w danej komórce organizacyjnej CM WUM.


Organizacja i zaliczanie praktyki zawodowej na kierunku techniki dentystyczne

Wniosek 


Program praktyk zawodowych dla kierunku techniki dentystyczne: 

I rok 2022/2023 

II rok 2022/2023


Karta praktyk zawodowych dla kierunku techniki dentystyczne:

I rok 2023/2024

II rok 2023/2024

III rok 2023/2024


Regulamin studenckich praktyk zawodowych realizowanych przez studentów Wydziału Lekarsko Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Procedura Monitorowania Praktyk Na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym

Wymagania dotyczące placówki w której mogą być realizowane studenckie praktyki zawodowe w Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym WUM

Porozumienie w sprawie studenckich praktyk zawodowych

Procedura monitorowania studenckich praktyk zawodowych w Wydział Lekarsko-Stomatologiczny WUM

Protokół hospitacji placówki i sposobu realizacji praktyk w Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym WUM


Z uwagi na ustawowy obowiązek określony w art. 21 ustawy z dnia 12 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich prosimy wszystkich studentów o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej komunikatem Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia WUM w sprawie ustawowego obowiązku przedłożenia przez studenta informacji, zaświadczeń i oświadczeń w placówkach, w których odbywa zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe z udziałem pacjentów małoletnich.

Komunikat nr 3/2024 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 15 kwietnia 2024 r.