Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego

Data wydarzenia
26.10.2022
Miejsce wydarzenia

Aula prof. Janusza Piekarczyka, Centrum Dydaktyczne WUM, godz. 16:00