1920 - 2022

Kontynuujemy 100-letnią tradycję Warszawskiej Stomatologii Akademickiej

2001 - 2022

Od ponad 20 lat kształcimy wysokiej klasy specjalistów fizjoterapii

To nas wyróżnia

Adres URL dla Zdalne wideo
 • Nauczyciele akademiccy WLS to najlepsi klinicyści, specjaliści stomatologii i rehabilitacji
 • Nasi studenci odbywają zajęcia praktyczne w najlepszych warszawskich szpitalach klinicznych. Mają dostęp do światowej klasy sprzętu stomatologicznego i rehabilitacyjnego.
 • Absolwenci stomatologii uzyskują wysokie lokaty w Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym. Potwierdza to jakość kształcenia na wydziale.
 • Nasi absolwenci są poszukiwanymi specjalistami na ryku pracy

Naszym atutem jest ultranowoczesna baza dydaktyczna

alt

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii

 • najnowocześniejszy obiekt dydaktyczny w Polsce
 • nowa jakość kształcenia studentów
 • sprzęt medyczny na światowym poziomie
 • przyjazna i fachowa kadra akademicka
 • dostęp dla pacjentów do innowacyjnych metod leczenia
 • nowoczesne warunki do prowadzenia badań naukowych
alt

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne

 • jeden z najbardziej nowoczesnych i funkcjonalnych obiektów sportowych w Polsce
 • doskonała baza dydaktyczna dla studentów WUM
 • basen olimpijski do zajęć z rehabilitacji w wodzie
 • światowej klasy sprzęt rehabilitacyjno-badawczy
 • nowoczesne laboratoria do analizy ruchu i biomechaniki
alt

Specjaliści z Kliniki Neurologii Dziecięcej UCK WUM, we współpracy z 16 ośrodkami z Europy, USA i Australii są pionierami badań nad mechanizmami rozwoju padaczki. W ramach pierwszego na świecie programu naukowo-badawczego EPISTOP badane były mechanizmy rozwoju padaczki od etapu powstawania pierwszych zmian w mózgu, zanim jeszcze widoczne są napady drgawek. Wyniki badania EPISTOP wykazały, że profilaktyczne leczenie przeciwpadaczkowe znacząco zmniejsza ryzyko wystąpienia padaczki, a także jej ciężkość i ryzyko lekooporności. Jednocześnie całkowicie zapobiega wystąpieniu napadów skłonów.  

alt

Lekarze z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej wprowadzili do rutynowanego zastosowania klinicznego metody interwencyjne w leczeniu ostrej zatorowości płucnej. Mają największe w Polsce doświadczanie w przezskórnej embolektomii tętnic płucnych. Stworzyli specjalny program długotrwałej opieki ambulatoryjnej dla pacjentów po przebytej ostrej zatorowości płucnej, w ramach Poradni Przeciwzakrzepowej. Ponadto wykonują plastyki balonowe tętnic płucnych u chorych z potwierdzonym zakrzepowo zatorowym nadciśnieniem płucnym z zastosowaniem nowoczesnych metod wewnątrznaczyniowego obrazowania (FFR/IVUS/OCT), co zwiększa bezpieczeństwo i skuteczność tych zabiegów. W Klinice prowadzi się też diagnostykę i leczenie choroby wieńcowej u chorych z zaawansowaną przewlekłą chorobą nerek. 

Wirtualna Klinika Równowagi - VB-Clinic

Lekarze z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej wprowadzili do rutynowanego zastosowania klinicznego metody interwencyjne w leczeniu ostrej zatorowości płucnej. Mają największe w Polsce doświadczanie w przezskórnej embolektomii tętnic płucnych. Stworzyli specjalny program długotrwałej opieki ambulatoryjnej dla pacjentów po przebytej ostrej zatorowości płucnej, w ramach Poradni Przeciwzakrzepowej. Ponadto wykonują plastyki balonowe tętnic płucnych u chorych z potwierdzonym zakrzepowo zatorowym nadciśnieniem płucnym z zastosowaniem nowoczesnych metod wewnątrznaczyniowego obrazowania (FFR/IVUS/OCT), co zwiększa bezpieczeństwo i skuteczność tych zabiegów. W Klinice prowadzi się też diagnostykę i leczenie choroby wieńcowej u chorych z zaawansowaną przewlekłą chorobą nerek. 

W Laboratorium Biomechaniki prowadzą badania z izokinetyki na systemie Humac Norm do testowania i ćwiczeń w warunkach izometrii, izotonii, izokinetyki (stała prędkość kątowa ruchu) oraz ćwiczeń biernych i testów propriocepcji. Do oceny stabilności postawy pacjentów z różnym poziomem sprawności ruchowej, zarówno na podłożu stabilnym jak i ruchomym używają platformy BIODEX.

laboratorium Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej

W Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej uczymy studentów fizjologii i patofizjologii oraz prowadzimy badania naukowe. Zajmujemy się głownie eksperymentalnymi pracami przedklinicznymi i klinicznymi nad mechanizmami najważniejszych chorób cywilizacyjnych, takich jak nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, otyłość, cukrzyca oraz badania biomateriałów mających zastosowanie w gojeniu ran. Dzięki naszym badaniom udało się wykazać korzystny wpływ niektórych związków np. tlenku trimetyloaminy na układ krążenia. Nasze badania zostały docenione przez narodowe i międzynarodowe towarzystwa naukowe.

Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia

Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia prowadzi badania naukowe pozwalające na wdrożenie nowoczesnych metod diagnostycznych i terapii regeneracyjnych chorób przyzębia (ocena skuteczności leczenia z pomocą perioskopu; ocena techniki zachowania całej brodawki w leczeniu regeneracyjnym chorób przyzębia, pokrycie recesji zmodyfikowaną metodą tunelową z selektywnym użyciem podnabłonkowej tkanki łączne) oraz badania oceniające wpływ palenia tytoniu na tkanki przyzębia. W zakresie działalności leczniczej znajdują się diagnostyka  chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej, w tym diagnostyka autofluorescencyjna zmian potencjalnie złośliwiejących; leczenie niechirurgiczne i chirurgiczne chorób przyzębia w tym: z zakresu chirurgii regeneracyjnej, plastycznej , resekcyjnej i implantologii. O wysokiej jakości kształcenia przedplonowego świadczą wydane podręczniki pod redakcją prof. Renaty Górskiej oraz czołowe miejsca absolwentów kierunku Lekarsko-Stomatologicznego zajmowane w LDEK. Zakład jest jednostką uprawnioną do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie periodontologii oraz staży kierunkowych w zakresie periodontologii.