Przewodniki dydaktyczne - kierunek lekarsko-dentystyczny

I rok kierunek lekarsko-dentystyczny

II rok kierunek lekarsko-dentystyczny

III rok kierunek lekarsko-dentystyczny

IV rok kierunek lekarsko-dentystyczny

V rok kierunek lekarsko-dentystyczny

 


Fakultety obowiązkowe (jeden do wyboru) realizowane na pierwszym roku studiów:

 1. Etyka lekarska z elementami filozofii- I rok, studia stacjonarne
 2. Etyka lekarska z elementami filozofii- I rok, studia niestacjonarne
 3. Historia stomatologii- I rok, studia stacjonarne
 4. Historia stomatologii- I rok, studia niestacjonarne
 5. Psychologia lekarska z elementami socjologii- I rok, studia stacjonarne
 6. Psychologia lekarska z elementami socjologii- I rok, studia niestacjonarne

 

Zajęcia do wyboru:

 1. Symulacja warunków klinicznych z wykorzystaniem VR- II oraz III rok, studia stacjonarne 
 2. Symulacja warunków klinicznych z wykorzystaniem VR- II oraz III rok, studia niestacjonarne
 3. Marka osobista lekarza dentysty jako klucz do zawodowego sukcesu- IV rok, studia stacjonarne 
 4. Zasady prowadzenia praktyki stomatologicznej- IV rok, studia stacjonarne 
 5. Zasady prowadzenia praktyki stomatologicznej- IV rok, studia niestacjonarne
 6. Medycyna przyszłości- II, III, IV, V rok, studia stacjonarne
 7. Medycyna przyszłości- II, III, IV, V rok, studia niestacjonarne
 8. Mnemotechnika- jak pamiętać, żeby nie zapomnieć- II, III, IV, V rok, studia stacjonarne
 9. Mnemotechnika- jak pamiętać, żeby nie zapomnieć- II, III, IV, V rok, studia niestacjonarne
 10. Język migowy- III, IV, V rok, studia stacjonarne
 11. Język migowy- III, IV, V rok, studia niestacjonarne